Decem logoDecem text

A legjobb magyarosokat ismerte el Tata önkormányzata a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola tanévzáró ünnepségén

„Nyelvében él a nemzet” – akár ezt a napjainkra szállóigévé vált Széchenyi István idézetet is jelmondatul választhatná Tata önkormányzata mindazon kezdeményezéseihez, melyekkel a gyermekek és fiatalok magyarságtudatának kibontakoztatását igyekszik elősegíteni – szlovákiai testvértelepülésén, Szőgyénben.

Mint ismeretes, Tata és Szőgyén testvértelepülési kapcsolatra lépésének történelmi háttere van. A második világháborút követő úgynevezett „szlovák-magyar lakosságcsere” során a mai Komárom-Esztergom megye területére erőszakosan áttelepített mintegy négyszáz szőgyéni lakosból számosan kerültek Tata környékére is. A későbbi években közülük sokan beköltöztek Tatára. Az ő kezdeményezésükre, a zömében általuk lakott újhegyi utcát Szőgyéni utcának nevezték el. A Szőgyénből kitelepítettek első, 1995-ben rendezett találkozójának megszervezése során kezdődött el a két település önkormányzati vezetősége közötti együttműködés, ami végül a hivatalos testvértelepülési megállapodás 1997. május 9-i aláírásához vezetett.

Az azóta eltelt közel másfél évtizedben a Tata és Szőgyén közötti testvérkapcsolat szépen szárba szökkent, kivirágzott. A sokirányú együttműködés, a kulturális és sportkapcsolatok mellett egyre hangsúlyosabbá váltak azok a közös gyermek és ifjúsági programok, amelyek közvetve vagy közvetlenül a szőgyéni és tatai fiatal generációk nemzeti azonosságtudatának kibontakozását, megerősödést szolgálták.

Tata és Szőgyén önkormányzata 2001 óta minden év tavaszán anyanyelvi-történelmi vetélkedőt szervez a felső tagozatos szőgyéni alapiskolásoknak. A győzteseket évről-évre tatai családok látják vendégül. A tatai önkormányzat 2003 óta minden évben egyhetes táborozásra fogadja Szőgyén ügyes kezű, művészetekre fogékony fiataljait az augusztusi Tehetséggondozó Művészeti Tábor keretében, ahol a szőgyéni résztvevők tatai és szovátai (sőt néhány éve magyarkanizsai) társaikkal együtt fejlesztik tovább képességeiket az alkotóművészetek terén. Szintén a tatai önkormányzat kezdeményezésére kötött testvériskolai kapcsolatot 2005-ben a tatai Fazekas utcai általános iskola a szőgyéni Csongrády Lajos alapiskolával.

Tavaly ősszel, a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj programjához csatlakozva Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 250 ezer forintos támogatásával 25 kisgyermek iskolakezdését segítette Szőgyénben és a hozzá közel fekvő Kürt községben. Ez a fajta támogatásnyújtás-ösztönzés a szőgyéni magyar kisiskolások számára az idén szeptemberben is folytatódik, hiszen a tatai képviselő-testület a legutóbbi, június 29-i ülésén 170 ezer forint hozzájárulást szavazott meg a 17 jövendőbeli elsős beiratkozási ösztöndíjára.

A Csongrády Lajos alapiskola idei, június 30-án rendezett tanévzáró ünnepségén - melyet dr. Szász Attila, a község polgármestere is megtisztelt jelenlétével - egy újabb tatai kezdeményezés útjára indítására került sor. A tavalyi beiratkozási ösztöndíjak átadásakor tett ígéretnek eleget téve Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, Tata alpolgármestere könyvcsomagokat adott át az iskola azon három alsó tagozatos és három felső tagozatos tanulójának, akik tanáraik értékelése szerint a magyar nyelv művelésében a leginkább jeleskedtek az elmúlt tanév során.

A magyar tanítási nyelvű alapiskola diákjai közül ebben az évben az immár harmadik osztályos Kovács Kincső, a negyedikes Komzsík Mátyás, az ötödikes Svajcer Barbara, valamint a hatodik osztályba lépő Komló Cynthia, a kilencedikes Nágel Máté, és a középiskolai tanulmányai megkezdése előtt álló Kanyicska Bálint részesült tíz-tíz ezer forint értékű könyvjutalomban.

A szőgyéni diákoknak átadott könyvek a klasszikus és kortárs magyar gyermek és ifjúsági irodalom legjavát képviselik. Olyan műveket kaptak kézhez a szőgyéni iskolások, amelyekből sok szépet és jót tanulhatnak és amelyek további olvasásra csábítják őket. Hogy, amikor felnőnek, művelt, önállóan gondolkodó, a szó teljes értelmében „olvasó emberré” váljanak.

MAGYARUL olvasóvá.


(Osgyáni Zsuzsanna)

Szabó Melinda igazgató
Dr. Szász Attila polgármester
A legjobb magyarosokat ismerte el Tata önkormányzata a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola tanévzáró ünnepségén
A legjobb magyarosokat ismerte el Tata önkormányzata a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola tanévzáró ünnepségén
A legjobb magyarosokat ismerte el Tata önkormányzata a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola tanévzáró ünnepségén
Kovács Kincső
Komzsík Mátyás
Svajcer Barbara
Komló Cynthia
Nágel Máté
Kanyicska Bálint
Category: