Decem logoDecem text

Nemzetközi konferencia a drogproblémáról

Tata testvérvárosunk az „Európa a polgárokért 2007-2013“ pályázatának programján keresztül szervezte meg azt a kétnapos konferenciát testvérvárosai körében, ahol községünk hattagú küldöttséggel képviseltette magát. A konferencia a kábítószer használat és egyéb káros szenvedélyek megelőzésével foglalkozott, a gyermekek és fiatalok körében. Az önkormányzatok munkatársai, kábítószer szakértők, szakpszichológusok, pedagógusok és egyházi referensek ismertették stratégiájukat, munkájukat és tapasztalataikat. Így „A helyi partnerségek a prevencióért” címet viselő program keretében a tatai, alkmaari, montebellunai, arenzanoi, bystricei és pinczowi referensek mellett a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola is prezentált. Szabó Melinda igazgató asszony mutatta be az iskola prevenciós programját. Olaszországban és Hollandiában a nemzeti drogstratégiára nem kevés pénzt különít el a kormány, amit az önkormányzatokhoz juttatva, azok alkohol és drog ellenes, valamint családsegítő programok szervezésére fordítanak. Az egyik legfontosabb megelőzési stratégia az, hogy minél később jussanak el a fiatalokhoz a káros szenvedélyek. A gyógypedagógusok előadásai kiemelték a család fontos szerepét, a szülők tájékozottságát és az együttműködés fontosságát a pedagógiai intézményekkel.
A fiatalok körében odafigyelést érdemel még a nikotin és az alkohol használata mellett a játékszenvedély, a számítógép függőség. Már kisgyermek korban kialakulhat a képernyő-, vagy monitorfüggőség, ami egyenes út lehet a játékszenvedélyekhez. A megelőzés egyik alapfeltétele tehát a tájékozottság és a tudás elméleti és gyakorlati szinten egyaránt.
Tata és testvérvárosai létrehoztak egy közös internetes honlapot, mely a további együttműködés, párbeszéd és tapasztalatcsere fenntarthatóságát biztosítja a jövőben. A honlapot Tata Város Önkormányzata fogja fönntartani és kb. decembertől lép életbe. A jelenlévő országok képviselői aláírtak egy - az internetes honlap működtetésére vonatkozó – megállapodást, annak életben tartása érdekében. Ez a honlap majd a szőgyéni weboldalról is látogatható lesz – a fórumon pedig lehetőség nyílik megvitatni az ide vonatkozó problémákat.
A drogprevenciós konferencia része volt egy rajzpályázat is, ahol a gyerekek plakátokon keresztül mutatták be a drogról és más káros szenvedélyekről nézeteiket, véleményüket. A testvértelepülésekről 288 pályamunka érkezett Tatára, köztük a 19 csongrádys tanuló munkája, valamint Vámos János díjazott munkája is.
Ezenkívül meghirdettek egy televíziós reklámfilm pályázatot. A maximum 30 másodperces televíziós spot munkák közül a Csongrády Lajos alapiskola harmadikosainak munkája érdemelte ki a zsűri különdíját, melyet Szarka Andrea tanító néni vett át.
Október 26-tól a Hálózat TV műsorában láthatóak lesznek ezek a reklámfilmek, egy 45 perces műsor keretében, mely részletesen bemutatja a konferencia munkáját.
Utóirat
A két napos konferencia tanulságos volt és egyben elgondolkodtató számunkra. Megállapíthattuk, hogy bár községünkben eddig nem volt céltudatosan felállított prevenciós program, mégis ösztönszerűen voltak, és vannak olyan programszervező civil megmozdulások, melyek vonzó időtöltést kínálnak gyermekeinknek. Az elmúlt nyár gazdag programkínálata, és az évközben is működő szerveződések sok gyermeket és fiatalt mozgatnak meg Gondolok itt a sportra, a cserkészetre, a néptáncra, játszóházi tevékenységekre, a tájházi rendezvényekre, az iskolák szakköri foglalkozásaira és még sorolhatnám.
Mégis felmerült bennünk a kérdés, vajon a családi tűzhely biztonsága, az iskola falai és a közösségek, ahová gyermekeink és ifjúságunk tartozik, megvédik-e őket a drogvilág kegyetlen hatásaitól? Vajon milyen a veszélyeztetettség községünkben,hol tart a prevenció és mikor lesz erre kidolgozott közös stratégiánk?
Keressük meg együtt a válaszokat.


Berényi Kornélia

(A Dobra című újság 2009. októberi számában megjelent cikk)

 

Nemzetközi konferencia a drogproblémáról
Nemzetközi konferencia a drogproblémáról
Kategória: