Decem logoDecem text

Stichting Welzijnsbevordering Kern8 levert belangrijke bijdrage aan opzet Huiskamer in Zusterstad Tata(Hongarije)

In 2011 zijn er vergaande contacten geweest tussen Kern8 en Tata(Hongarije). Door samenwerking en ondersteuning van gemeente, youth in action e.a. is het mogelijk geweest om een uitwisseling te realiseren tussen jongeren uit Tata en jongeren uit Alkmaar. Tijdens deze uitwisseling kwam naar voren dat er in Tata geen voorzieningen zijn voor jongeren om elkaar te ontmoeten op de manier zoals dit in Nederland is gerealiseerd. Het concept van locatiegebonden jongerenwerk in de vorm van huiskamers is in Hongarije niet gangbaar. Door de uitwisseling is er in Tata een enthousiasme ontstaan voor de Nederlandse manier van werken met jongeren. In vervolggesprekken zijn spijkers met koppen geslagen. De gemeente Tata heeft een ruimte ter beschikking gesteld waar een Huiskamer gerealiseerd kan worden. Vanuit Nederland is er een grote inzameling op touw gezet om de Huiskamer tot een sfeervolle, gezellige plek te maken.

Onlangs heeft het transport van Nederland naar Hongarije plaatsgevonden met alle benodigde spullen. De Huiskamer is naar volle tevredenheid van doelgroep en lokaal bestuur ingericht. Op vrijdag 11 november was de opening van “de Huiskamer Tatai Ifjúsági”  (Tata Jeugdclub). De Burgemeester heeft de Huiskamer geopend i.s.m. Kern8. De aanwezigheid van delegaties vanuit het parlement van Hongarije en Unicef Hongarije,  liet zien dat het hier om een unieke en niet alledaagse opening ging.

Mede door de inzet en genereusheid van een groot aantal mensen is het mogelijk geweest dat dit project van de grond is gekomen. Wij hopen dat dit project de eerste van velen mag zijn !

Stichting Welzijnsbevordering Kern8 levert belangrijke bijdrage aan opzet Huiskamer in Zusterstad Tata(Hongarije)
Stichting Welzijnsbevordering Kern8 levert belangrijke bijdrage aan opzet Huiskamer in Zusterstad Tata(Hongarije)
Stichting Welzijnsbevordering Kern8 levert belangrijke bijdrage aan opzet Huiskamer in Zusterstad Tata(Hongarije)
Stichting Welzijnsbevordering Kern8 levert belangrijke bijdrage aan opzet Huiskamer in Zusterstad Tata(Hongarije)
Stichting Welzijnsbevordering Kern8 levert belangrijke bijdrage aan opzet Huiskamer in Zusterstad Tata(Hongarije)
Stichting Welzijnsbevordering Kern8 levert belangrijke bijdrage aan opzet Huiskamer in Zusterstad Tata(Hongarije)
Category: